Louise Vind Nielsen (f. Morsø 1984) er baseret i Hamborg i Tyskland, uddannet på Det Jyske Kunstakademi (2008-2013) i Aarhus og Hochschule für bildende Künste (2011-2012) i Hamborg.

Vind Nielsen arbejder i et krydsfelt mellem performance, lyd- og videokunst, og kombinerer elementer fra kunsthistorien, politisk aktivisme, litteratur, socialfilosofi, performancekunst og eksperimentalmusik i en multifacetteret kunstnerisk praksis.

Via skiftende strategier undersøger Vind Nielsens arbejde hvordan ideer, teknologi, sprog og sociale hierarkier er intimt forbundne med vores kroppe, identitet og iscenesættelsen af os selv og de fællesskaber vi er en del af. I kraft af Vind Nielsens interesse for sociale og fysiske rum performes og skabes hendes værker sjældent på identisk vis to gange, men udvikles i stedet lokalt eller tilpasses nye lokationer i dialog med den givne kontekst.

Hendes værker fremtræder absurde og humoristiske blandet med poesi og benhård realitet. Vind Nielsens arbejde formår at bryde kunstverdenens overflade og invitere beskueren til dialog. Gennem performative og konceptuelle "afbrydelser" og "skævvridninger" af virkeligheden forsøger Vind Nielsen at gribe ind i normative opfattelser af vore omgivelser og den måde, hvorpå vi er mennesker idag.

Dette bliver bl.a. tydeligt i performance-værket Umuligt Instrument hvor Vind Nielsen omdanner sin kvindelige krop til et levende og svært håndterbart elektroakustisk instrument, og i et af Vind Nielsens seneste værker Tongue reads Philomela (2017) hvor hun installerede en billedskærm og højtalere i en offentlig elevator, og lod en "afskåret" tunge på skærmen fortælle sin historie til sine "medpassagerer".

Vind Nielsens arbejde overskrider ofte grænserne mellem offentlige og private rum, og vises hovedsageligt udenfor kunstrummets hvide vægge. I hendes afgangsværk Den Midlertige Radio for Frisk Luft og en Verden med Færre Mure (2013) inviterede Vind Nielsen 14 internationale kunstnere til at sende live FM-radio til hele Aarhus fra et 12 meter højt radiotårn i Kunsthal Aarhus.

I 2015–2016 modtog hun æren af at skabe og præsentere sit videoværk I am positive you are negative på DR-K, som en del af TvKunst-samarbejdet mellem Statens Kunstfond og Danmarks Radio. I 2016 var Vind Nielsen Artist in Residence i Istanbul via Statens Kunstfond og SALT Istanbul, hvor hun bl.a. udviklede værket plakat-værket Ottoman Style Tinfoil Hat og videoværket A little Bird Told Me.